Skills: Кераміка/ Ceramics

Тиск / Pressure / 2020

Presure / Тиск / 30x52x12 cm

I was always interested by the role of man in society, nature, politics, human mutual relations, love, all, that touches development of personality. This work about knowledge of man, about that, how they can influence on other, press on them.

Мене завжди цікавила роль людини у суспільстві, природі, політиці, людські взаємовідносини, любов, все, що стосується розвитку особистості. Ця робота про знання людини, про те, як вони можуть впливати на інших, тиснути на них.